Egyetemi szintű matematika:

2021.03.15
  • A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi ág gazdasági matematika ( 2 félév) és statisztikai tanárgyaiban ( 2 félév), haladó módszertan, döntéselmélet tantárgyaiban.

  • Műszaki főiskola matematika tantárgyakból zh-ra, vizsgára való felkészítés

  • Statisztika tantárgyak, excelben, Spss -ben történő felkészítése zh -ra vizsgára

  • Haladó módszertan

  • Döntéselmélet

Gazdasági Matematika 1.

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a közgazdaságtanban használt matematikai (alap)fogalmakat (elsősorban a matematikai analízisre fókuszálva: sorozatok, sorok, egy- és többváltozós függvények, egyváltozós valós függvények folytonossága, határértéke, differenciál- és integrálszámítás) és módszereket, a tanultak gyakorlati alkalmazásait. Az anyag súlyponti része az egyváltozós függvények differenciálszámítása, az egy- és többváltozós függvények szélsőérték-számítása, valamint integrálszámítás. A hallgatók a gyakorlatokon a megadott témákhoz kapcsolódóan szerezhetnek jártasságot a kapcsolódó feladatok megoldásában.

Mintaanyag

Gazdasági Matematika 2.

Célja az, hogy a hallgatók megismerjék a közgazdaságtanban használt lineáris algebrai fogalmakat (vektorterek, mátrixok, determinánsok, lineáris egyenletrendszerek stb.) és módszereket. Elsajátítsák a valószínűség-számítás alapjait, mely nélkülözhetetlen a statisztika megismeréséhez. A gyakorlatokon a megfelelő témákhoz kapcsolódó feladatok megoldásában szereznek jártasságot a hallgatók.
Mintaanyag

Statisztika 1. (Agrár és Infó szak)

Statisztika szerepe. Mintavétel, adatbázis létrehozás. Viszonyszámok. Centrális mutatók. Szóródási mutatók. Koncentráció elemzése. Indexek. Konfidencia intervallumok. Hipotézis vizsgálatok (Khi négyzet próbák)

Statisztika 2. (Agrár és Infó szak)

Hipotézis vizsgálatok( 1 mintás és 2 mintás t-próba,F próba, Varianciaanalízis, )

Kétváltozós regresszió

Többváltozós regresszió

Készítsd el weboldaladat ingyen!